ЧЕТКА ТИП „КАМБАНКА" СЪС СТОМАНЕНА ЧЕРНА ТЕЛ

ЧЕТКА ТИП „КАМБАНКА" СЪС СТОМАНЕНА ЧЕРНА ТЕЛ

Предназначена е за машинно почистване на неголеми повърхности.

 
 
 
 
 
 

Повече информация

За модел 1158 с тел от 0,20 до 0,60 мм.

Размери:
дължина от 60 до 90 мм
диаметърът Ф0,40 до Ф0,70 мм
метална ос от 6 до 8 мм