ЦИЛИНДРИЧНИ МЕТАЧНИ ЧЕТКИ

Монтира се на мотометачни машини.

Повече информация